پروژه‌های خیریه هیأت الزهرا
حمایت از یک خانواده ی بی سرپرست
حمایت از یک خانواده ی بی سرپرست

یک خانواده ی بی سرپرست، تحت پوشش طرح چهارده معصوم خیریه حضرت زهرا (س) قرار گرفت. در حال حاضر علاوه بر نظارت بر سلامت و وضعیت اقتصادی این خانواده، تغذیه ی مورد نیاز کودک چند ماهه‌ی خانواده به طور متناوب تهیه شده و به …

میزان پیشرفت پروژه 100%
تامین جهیزیه
تامین جهیزیه

با همراهی شما عزیزان برای تهیه جهیزیه و تسهیل امر ازدواج  و کمک به خانواده ای نیازمند مبلغ شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جمع آوری شد که اقلام مورد نظر تهیه و تحویل خانواده …

میزان پیشرفت پروژه 100%
جهیزیه
جهیزیه

گاهی خداوند می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست. خیرین گرامی مفتخریم به استحضار برسانیم “طرح تامین جهیزیه” زوج جوان شهر مشهد با موفقیت به …

میزان پیشرفت پروژه 100%
ایجاد اشتغال در منزل ـ تهران
ایجاد اشتغال در منزل ـ تهران

یکی از بهترین کمک‌ها به افراد کم بضاعت و نیازمند این است که بتوان برای آنها شغلی ایجاد کرد. شغل خانگی شاید بهترین گزینه برای افراد ناتوان است. در آبان سال 96 پس از بررسی شرایط اشتغال پایدار برای یکی از خانواده …

میزان پیشرفت پروژه 100%
اعطای کمک هزینه‌ی درمانی
اعطای کمک هزینه‌ی درمانی

خیریه حضرت زهرا (س) برای کمک به درمان بیماران و کاهش رنج آنها با کمک خیرین سعی در تامین بخشی از هزینه های درمانی نیازمندان واقعی دارد. به همن منظور در بهمن سال 95، دو خانواده‌ی نیازمند که به علت هزینه‌های بالای …

میزان پیشرفت پروژه 100%
اشتغال‌زایی سیدال خراسان جنوبی
اشتغال‌زایی سیدال خراسان جنوبی

در ادامه‌ی طرح کمک به  اشتغال‌زایی افراد نیازمند توسط خیریه حضرت زهرا (س)، بعد از بررسی شرایط شغلی، این موسسه تصمیم گرفت که مبلغی را به صورت وام در اختیار یک خانواده‌ی نیازمند خراسان جنوبی قرار دهد. این خانواده توانست …

میزان پیشرفت پروژه 100%