ایجاد اشتغال در منزل ـ تهران

ایجاد اشتغال در منزل ـ تهران

یکی از بهترین کمک‌ها به افراد کم بضاعت و نیازمند این است که بتوان برای آنها شغلی ایجاد کرد. شغل خانگی شاید بهترین گزینه برای افراد ناتوان است.

در آبان سال 96 پس از بررسی شرایط اشتغال پایدار برای یکی از خانواده های نیازمند تحت نظارت خیریه حضرت زهرا(س) که از نعمت پدر محروم بوده و پسر نوجوان خانواده تحت دیالیز قرار دارد، مواد و ادوات تهیه مربای خانگی از طرف خیریه برای او تهیه شد  و این نوجوان تحت نظارت اعضای خیریه حضرت زهرا(س) مراحل طبخ و توزیع مربا را آغاز کرد.

به‌اشتراک‌گذاری: