تامین هزینه ساخت کانال آب کشاورزی

تامین هزینه ساخت کانال آب کشاورزی

از دیگر پروژه‌های اجرا شده در این مناطق، تامین هزینه ساخت کانال آب کشاورزی در یکی از روستاهای محروم خراسان جنوبی بود. اهالی این روستا که به شغل کشاورزی مشغول هستند از آب قنات روستا برای کشاورزی استفاده می کردند ولی از آنجائیکه این آب از داخل یک کانال خاکی به سمت زمین ها می رفت علاوه بر نفوذ در خاک مقداری از آن نیز تبخیر می شد و بخشی از آب موجود به زمین های کشاورزی می رسید. پس از ساخت این کانال آب، ضمن کاهش نفوذ آب در خاک و کاهش زمان انتقال آب ، باعث شد که میزان تبخیر آب نیز کاهش یابد و همچنین این امکان برای اهالی روستا پیش آمد که بتوانند زمین‌های دورتر و بیشتری را آبیاری کنند که قبل از آن این امکان وجود نداشت.

به‌اشتراک‌گذاری: