جمع آوری صدقات و کمک های مردمی در شب های قدر

جمع آوری صدقات و کمک های مردمی در شب های قدر

به کمک جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف، صدقات و نذورات شرکت کنندگان در مراسم احیای شب های قدر دانشگاه صنعتی شریف، جمع آوری شده و جهت مصارف خیریه مورد استفاده قرار گرفت. هدف از این فعالیت، افزایش روحیه ی انفاق در میان جامعه ی دانشگاهی بوده است.

به‌اشتراک‌گذاری: