جهیزیه

جهیزیه

گاهی خداوند می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست.

خیرین گرامی مفتخریم به استحضار برسانیم “طرح تامین جهیزیه” زوج جوان شهر مشهد با موفقیت به پایان رسید.

نوعروس به دلیل از دست دادن پدر و بیماری مادرش توان تامین جهیزیه خود را نداشت.

به‌اشتراک‌گذاری: