حمایت از یک خانواده ی بی سرپرست

حمایت از یک خانواده ی بی سرپرست

یک خانواده ی بی سرپرست، تحت پوشش طرح چهارده معصوم خیریه حضرت زهرا (س) قرار گرفت. در حال حاضر علاوه بر نظارت بر سلامت و وضعیت اقتصادی این خانواده، تغذیه ی مورد نیاز کودک چند ماهه‌ی خانواده به طور متناوب تهیه شده و به این خانواده تعلق می‌گیرد.

به‌اشتراک‌گذاری: