ساخت سیل بند

ساخت سیل بند

از دیگر پروژه‌های اجرا شده ، ساخت سیل بند در یکی از روستاهای محروم استان خراسان جنوبی بود.

از آنجا که در این مناطق به علت وجود رس زیاد در خاک نفوذ پذیری خاک منطقه ناچیز بوده،  بارش‌های موضعی و کوتاه مدت هر ساله در این مناطق ایجاد سیل می کند. بنابراین با ساخت سیل بند هم می‌توان از خسارات ناشی از سیل جلوگیری کرد و هم اینکه با جمع آوری آب باران جاری شده روی سطح زمین، آب در سفره زیرزمینی متصل به تنها چاه آب روستا ته نشین می‌شود.

طبق آمار موجود پیش از ساخت سیل بند در این روستا هر سال تابستان آب چاه روستا خشک شده و اهالی فقط از منبع آب شرب که توسط اداره آب و ماهی 1 بار برای آنها آورده می‌شد، استفاده می کردند ولی برای دام های خود آب نداشتند و این موضوع باعث می‌شد که آنها به اجبار دام‌های خود را قبل از پروار شدن بفروشند. اما پس از ساخت سیل بند طبق گفته‌ی اهالی روستا آب چاه روستا تا پایان تابستان به اتمام نرسیده است.

پروژه ساخت این سیل بند در 2 فاز اجرا شد و امسال نیز طبق سال گذشته آب باران های پاییز و زمستان را جمع آوری کرده است و امیدواریم سال آینده نیز همچون سال جاری مشکلی در زمینه آب وجود نداشته باشد

به‌اشتراک‌گذاری: