مراسم افطاری دانش آموزان و دانشجویان یتیم

مراسم افطاری دانش آموزان و دانشجویان یتیم

مؤسسه خیریه الزهرا با کمک یکی از خیرین بزرگ تهران با هدف ایجاد روحیه و نشاط در میان دانش آموزان و دانشجویان یتیم یا بد سرپرست، مراسم افطاری در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرد.   در این مراسم از 500 نفر از دانش آموزان و دانشجویان به همراه خانواده های محترم شان با همکاری خیریه ی آل یاسین که حمایت و پوشش ایشان را برعهده داشت، پذیرایی شد.

به‌اشتراک‌گذاری: