مشارکت در توسعه ی مسجد در مناطق محروم

مشارکت در توسعه ی مسجد در مناطق محروم

یکی از بخش‌های مورد توجه اردوهای جهادی و فعالیت‌های سازندگی و پروژه‌های عمرانی مؤسسه خیریه الزهرا کمک و مشارکت در ساخت ساز مجد در مناطق محروم است.

یکی از این مساجد، توسعه‌ی مسجد روستای افضل آباد خراسان جنوبی است.  مسجد فعلی روستای افضل آباد متناسب با جمعیت پیشین روستا احداث شده است، که با توجه به افزایش جمعیت، پاسخگوی نیاز فعلی برای نمازهای پنجگانه و مراسمات مذهبی نبود. بنابراین توسعه مسجد موجب افزایش اقبال عمومی به شعائر و مراسمات مذهبی می شود، که این امر موجب ارتقاء سطح فرهنگی اهالی روستا می‌شود.

همکاری در ساخت مسجد شهرستان رستم استان هرمزگان نیز از دیگر پروژه‌های عمرانی بود که این مؤسسه در آن مشارکت داشت.

به‌اشتراک‌گذاری: