کمک به هزینه های جاری و درمانی نیازمند ـ کرمانشاه

کمک به هزینه های جاری و درمانی نیازمند ـ کرمانشاه

در شهریورماه سال 96  و در ادامه طرح کمک هزینه‌ی درمانی به خانواده‌های نیازمند از سوی خیریه حضرت زهرا (س)، با معرفی جوانی تازه متاهل به خیریه حضرت زهرا(س) که  در اثر سانحه تصادف دچار جراحات شدید شده بود، پیگیری های لازم جهت کاهش هزینه های جاری و درمانی وی به عمل آمد، که با کمک خیریه حضرت زهرا(س) و جمعی از خیرین بخشی از این هزینه ها تامین و اهدا شد.

به‌اشتراک‌گذاری: