کمک هزینه درمان نیازمند-تهران

به کمک خیریه حضرت زهرا (س) کمک هزینه درمانی جهت جراحی  سرپرست خانواده نیازمند افغانستانی پرداخت شد. سرپرست خانم خانواده پرجمعیت افغانستانی به دلیل مشکل جسمانی از کار افتاده بود و توان تامین مخارج زندگی را نداشت. ابعد از معرفی این خانم به خیریه، وی با هماهنگی های انجام شده در بیمارستان امام خمینی به مدت سه روز بستری و عمل جراحی برای رفع مشکل با هزینه خیریه انجام شد.

  • 28 Aug 2016
  • Alfred Norris
  • Data 50 Awards - Ame Awards - Best of the Best Business Awards
  • Hogwart Brulice, Fretty Fres and Blorts Dagg
7 پسندیده‌شده
به‌اشتراک‌گذاری: