کمک هزینه ی عمل جراحی ـ قم

کمک هزینه ی عمل جراحی ـ قم

خیریه حضرت زهرا (س) در انجام مسئولیت‌های اجتماعی همیشه پیشقدم بوده و هست. یکی از مسئولیت‌های اجتماعی کمک به همنوع و سعی در برطرف نمودن نیازمند‌های آنها است. یکی از مهمترین مشکلاتی که افراد نیازمند با آن درگیر هستند، تامین هزینه‌های درمان است.

خردادماه سال 96  خیریه حضرت زهرا (س) با یاری خیرین توانست کمک هزینه‌ی جراحی پا برای خانم دیالیزی ای که قادر به پرداخت هزینه ی درمانی خود نبود، کرده و پس از بررسی وضعیت وی در بیمارستان، مبلغ مورد نیاز را به بیمارستان پرداخت کرد.

به‌اشتراک‌گذاری: